Câu chuyện của chúng tôi

Blandine Peillon và Thanh Tú gặp nhau ở Lyon và nhận ra họ có chung niềm đam mê: Việt Nam và nghệ thuật khánh tiết.

Cả hai tin rằng sẽ đem một luồng gió mới mang phong cách Pháp đến các công ty Việt Nam và các công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, đồng thời truyền thông về giá trị nụ cười và lòng hiếu khách của người Việt Nam bằng những ứng dụng về nghệ thuật khánh tiết trong kinh doanh và cộng đồng.

Từ suy nghĩ đó, họ đã thành lập ra Jolie Siam vào năm 2006.

Jolie Siam, Hostess, Serving, Model, PG, Hostesses, Gala, Cung cấp nhân sự: Lễ tân, Trợ Lý Hành Chính, Thư ký, Đại sứ thương hiệu (PG), phiên dịch viên,