Cơ hội việc làm

Receptionist Cum Admin

Vị trí:
Receptionist Cum Admin
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
District 1, HCMC
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

ACCOUNTANT INTERN

Vị trí:
ACCOUNTANT INTERNSHIP
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
District 1, HCMC
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

Tower Receptionist

Vị trí:
Tower Receptionist
Liên hệ:
Ms. Hong (0934 001 169) or email to happy@joliesiam.com
Nơi làm việc:
District 7, Ho Chi Minh City
Ngày bắt đầu:
15/18/2017
Xem thêm »

Tax Accountant

Vị trí:
Tax Accountant
Liên hệ:
happy@joliesiam.com - Tel: 0934 001 169 (Ms. Hồng)
Nơi làm việc:
District 1, HCMC
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

Recruitment Specialist

Vị trí:
RECRUITMENT SPECIALIST
Liên hệ:
hr@joliesiam.com or Ms.Mai Anh: 01284 183 707
Nơi làm việc:
Jolie Siam office - 45 Dinh Tien Hoang St., Da Kao Ward, Dist.1, Hochiminh City
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »