Cơ hội việc làm

Receptionist Cum Admin

Vị trí:
Receptionist Cum Admin
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
District 1, HCMC
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

Back-up Receptionist

Vị trí:
Back-up Receptionist
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
Hanoi and Hochiminh City
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

Recruitment Intern

Vị trí:
Recruitment Intern
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
District 1, HCMC
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

Office Administrator

Vị trí:
Office Administrative
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
Tan Binh, HCMC
Ngày bắt đầu:
25/11/2016
Xem thêm »

Tower Receptionist

Vị trí:
Tower Receptionist
Liên hệ:
Ms. Hong (0934 001 169) or email to happy@joliesiam.com
Nơi làm việc:
District 7, Ho Chi Minh City
Ngày bắt đầu:
28/11/2016
Xem thêm »

OFFICE RECEPTIONIST

Vị trí:
Office Receptionist
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
District 1, HCMC
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

PHIÊN DỊCH VIÊN (tiếng Pháp)

Vị trí:
PHIÊN DỊCH VIÊN (tiếng Pháp)
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
HCMC
Ngày bắt đầu:
27-28/10/2016
Xem thêm »

SALES EXECUTIVE

Vị trí:
SALES EXECUTIVE
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
District 1, HCMC
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

COACHING EXECUTIVE

Vị trí:
COACHING EXECUTIVE
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
District 1, HCMC
Ngày bắt đầu:
30/05
Xem thêm »

Trợ lý phòng Nhân Sự

Vị trí:
HR Assistant
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
District 1, HCMC
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

Office Administrator

Vị trí:
Office Administrator
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
HCMC
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

Lễ tân văn phòng (Quận 2)

Vị trí:
Office Receptionist
Liên hệ:
hr@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
District 2, HCMC
Ngày bắt đầu:
07/03/2016
Xem thêm »

Event Executive

Vị trí:
Event Executive
Liên hệ:
hr@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
District 1, HCMC
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

Office Receptionist – Hanoi

Vị trí:
Office Receptionist - Hanoi
Liên hệ:
hr@joliesiam.com
Nơi làm việc:
Hanoi
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

BRAND AMBASSADOR

Vị trí:
BRAND AMBASSADOR
Liên hệ:
hr@joliesiam.com
Nơi làm việc:
Hochiminh, Hanoi
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

Office Receptionist (French speaking)

Vị trí:
Office Receptionist - Experience required
Liên hệ:
hr@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
Hochiminh City
Ngày bắt đầu:
01/01/2016
Xem thêm »

Tower Receptionist

Vị trí:
Tower Receptionist
Liên hệ:
hr@joliesiam.com or Ms.Thơm (0933 355150)
Nơi làm việc:
Hochiminh City
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

HR Assistant Intern

Vị trí:
HR Assistant Intern
Liên hệ:
hr@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169
Nơi làm việc:
Jolie Siam office - 45 Dinh Tien Hoang St., Dist.1, Hochiminh City
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

Receptionist Cum Admin Intern

Vị trí:
Receptionist Cum Admin Intern
Liên hệ:
hr@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 101 169)
Nơi làm việc:
Jolie Siam office - 45 Dinh Tien Hoang St., Da Kao Ward, Dist.1, Hochiminh City
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

(English) OFFICE RECEPTIONIST

Vị trí:
OFFICE RECEPTIONIST
Liên hệ:
hr@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 101 169)
Nơi làm việc:
HO CHI MINH
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »