Cơ hội việc làm

Receptionist Cum Admin

Vị trí:
Receptionist Cum Admin
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
District 1, HCMC
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

ACCOUNTANT INTERN

Vị trí:
ACCOUNTANT INTERNSHIP
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
District 1, HCMC
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

Tower Receptionist

Vị trí:
Tower Receptionist
Liên hệ:
Ms. Hong (0934 001 169) or email to happy@joliesiam.com
Nơi làm việc:
District 7, Ho Chi Minh City
Ngày bắt đầu:
15/18/2017
Xem thêm »

Tax Accountant

Vị trí:
Tax Accountant
Liên hệ:
happy@joliesiam.com - Tel: 0934 001 169 (Ms. Hồng)
Nơi làm việc:
District 1, HCMC
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

Recruitment Specialist

Vị trí:
RECRUITMENT SPECIALIST
Liên hệ:
hr@joliesiam.com or Ms.Mai Anh: 01284 183 707
Nơi làm việc:
Jolie Siam office - 45 Dinh Tien Hoang St., Da Kao Ward, Dist.1, Hochiminh City
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

Sales Executive

Vị trí:
SALES EXECUTIVE
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
District 1, HCMC
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

C&B Intern

Vị trí:
C&B Internship
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
District 1, HCMC
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

Recruitment Intern

Vị trí:
Recruitment Intern
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
District 1, HCMC
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

Sales Admin Intern

Vị trí:
Sales Admin Intern
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
HCM
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

RECEPTIONIST INTERN

Vị trí:
Receptionist Intern
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
District 1, HCMC
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

Back-up Receptionist (Part time)

Vị trí:
Back-up Receptionist
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
Hanoi and Hochiminh City
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

Giám Sát Thị Trường ( HCM và HN)

Vị trí:
Supervisor (Giám sát thị trường)
Liên hệ:
happy@joliesiam.com - Tel: 0934 001 169 (Ms. Hồng)
Nơi làm việc:
Hanoi
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

Receptionist ( Ha Noi)

Vị trí:
Receptionist
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
Ha Noi
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

LỄ TÂN VĂN PHÒNG (Can Tho)

Vị trí:
Receptionist
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
Can Tho
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

PHIÊN DỊCH VIÊN (tiếng Pháp)

Vị trí:
PHIÊN DỊCH VIÊN (tiếng Pháp)
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
HCMC
Ngày bắt đầu:
27-28/10/2016
Xem thêm »

COACHING EXECUTIVE

Vị trí:
COACHING EXECUTIVE
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
District 1, HCMC
Ngày bắt đầu:
30/05
Xem thêm »

Trợ lý phòng Nhân Sự

Vị trí:
HR Assistant
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
District 1, HCMC
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

Office Administrator

Vị trí:
Office Administrator
Liên hệ:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
HCMC
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »

Lễ tân văn phòng (Quận 2)

Vị trí:
Office Receptionist
Liên hệ:
hr@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
District 2, HCMC
Ngày bắt đầu:
07/03/2016
Xem thêm »

Event Executive

Vị trí:
Event Executive
Liên hệ:
hr@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Nơi làm việc:
District 1, HCMC
Ngày bắt đầu:
ASAP
Xem thêm »