Providing the best staff to promote your business in Vietnam since 2006

Blog

문 총장은 검찰개혁위 권고안을

문 총장은 검찰개혁위 권고안을 검토해 조만간 대법원에 비상상고를 청구할 방침이라고 한다. ‘모든 것에 도전’하는 회사의 포지셔닝 진술은 펩시, 삼성, 머크, 제너럴 모터스, 서브웨이 및 ESPN 같은 고객사가 와해성을 띠면서도 잊히지 않고 전파되는 브랜드와 메시지에 관한 브랜드 이야기를 공유하도록 지원한다. 51번째를 맞는 올해 행사는 내달 11∼14일
See more »

Job ad

Receptionist Cum Admin

Position:
Receptionist Cum Admin
Contact:
happy@joliesiam.com or Ms. Hong (Tel: 0934 001 169)
Location:
District 1, HCMC
Starting date:
ASAP
See more »

Let us contact you

Office, Human Resources, Outsourcing, HR, Jolie Siam, Receptionist, Administrative Assistants, Conference, Staffing, Recruitment, Tuyểndụng, Hộinghị, Trợlíhànhchính, Dịchvụthuêngoài, Lĩnhvựcnhânsự, nguồnnhânlực. Sựkiện, Vănphòng, Quảntrị, hànhchính, Dịchvụlễtân,

Our company

Founded in 2006, Jolie Siam has rapidly become the foremost company in welcoming services and HR outsourcing in Vietnam. We provide a wide range of flexible HR outsourcing solutions, including:
  • Recruitment - Receptionists, Administrative staff, Event Hostesses, Brand Ambassadors
  • Training
  • Management and supervision (payroll, back-up staff, audits)
  • Assistance with staff retention and other HR consultancy services.
Liên hệ với chúng tôi
TRỤ SỞ CHÍNH:
Lầu 8, Tòa nhà CMARD,
45 Đinh Tiên Hoàng,
P.Bến Nghé,
Quận 1, Ho Chi Minh City
Tel:(08) 3911 7546
(08) 3911 7545
(08) 3911 7544
Phòng KD: 093 810 99 89
Phòng CSKH: 093 753 80 84