Tiếp thị

LỄ TÂN SỰ KIỆN, NGƯỜI MẪU VÀ THÔNG DỊCH VIÊN

Quản lý nhân viên là yếu tố thiết yếu cho thành công trong tổ chức sự kiện: Chúng tôi luôn cung cấp cho khách hàng nguồn nhân lực chất lượng.

  • Nhân viên của chúng tôi, gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài, đều thanh lịch, duyên dáng, có ý thức tốt về dịch vụ khách hàng và có thể nói nhiều ngôn ngữ khác nhau theo yêu cầu của khách hàng.
  • Khách tham dự các sự kiện của khách hàng sẽ được đón tiếp bởi sự thân thiện và lịch thiệp.

ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng tăng doanh số, quảng bá thương hiệu và thâm nhập vào thị trường mục tiêu.

  • Các đại sứ thương hiệu của chúng tôi sẽ nhận biết nhu cầu của khách hàng, giới thiệu và quảng bá thương hiệu để gia tăng doanh số cho sản phẩm của bạn.
  • Các quy trình và công cụ quản lý cũng như huấn luyện được thiết kế riêng cho từng chiến dịch. Chúng tôi có thể ghi nhận, theo dõi và phân tích thông tin khách hàng, tư vấn và giúp khách hàng lập ra kế hoạch hành động.
JolieSiam_BA