fbpx

Business Development Manager (International Market Expansion)

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Mô tả công việc:

Yêu cầu:

Phúc lợi:

Workplace: Thao Dien, District 2, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.