fbpx

Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh

Mô tả công việc:

Kết hợp với cấp quản lý nhằm phát triển kinh doanh giúp công ty thúc đẩy sự tăng trưởng và bán hàng:

Yêu cầu:

Quyền lợi: