fbpx
Jolie Siam is now a part of Source of Asia XEM THÊM

Lê Đặng Anh Thư

Jolie Siam là nơi đã mở ra cho tôi nhiều cơ hội mới để phát triển bản thân. Nhờ được đào tạo nhiệt tình trong những ngày đầu và được đồng hành trong suốt quá trình làm việc, tôi có cơ hội hoàn thiện bản thân từng ngày. Dù đang làm việc ở đâu, tôi luôn cảm thấy mình được quan tâm nhờ sự hỗ trợ mà tôi nhận được thông qua Jolie Siam và tôi biết rằng tôi có thể tin tưởng vào Jolie Siam để giúp tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn.