fbpx

Kế toán Tổng hợp

Mô tả công việc:

– Nhận và kiểm tra tất cả hóa đơn thanh toán hàng ngày từ các bộ phận khác, tuân thủ các quy định của Việt Nam và chính sách của công ty

– Kiểm tra và xác minh yêu cầu thanh toán, đối chiếu với các tài liệu nội bộ của Công ty, Hợp đồng, Đơn đặt hàng, Hóa đơn, Tờ khai thuế (FCT, v.v.)

– Kiểm tra hóa đơn và báo cáo thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng tháng, hàng quý

– Hỗ trợ, lập báo cáo, cung cấp tài liệu cho các cuộc kiểm toán nội bộ, bên ngoài và cục thuế khi được yêu cầu

– Hỗ trợ Kế toán trưởng chuẩn bị báo cáo VAS (Báo cáo tài chính), Báo cáo tài chính hợp nhất tới Tổng công ty, tuân thủ theo quy định hiện hành

– Ghi sổ và đối chiếu chi tiết Sổ cái chung, Nợ phải thu, Khoản phải trả vào cuối tháng

– Những công việc khác được giao bởi Giám đốc tài chính, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Kế toán

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán

– Từ 25 tuổi trở lên với hơn 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, đặc biệt là kế toán tổng hợp

– Kỹ năng giao tiếp/ báo cáo bằng tiếng Anh tốt, đặc biệt nói & viết (tương đương TOEIC 750)

– Nắm vững kiến thức về hệ thống kế toán (SAP, v.v.)

Quyền lợi:

– Mức lương gộp: 13,000,000 VND – 15,000,000 VND

– Được hưởng đầy đủ các phúc lợi theo Luật lao động

– Đánh giá thành tích & thưởng cuối năm (tháng 4 – 5), chia thành 02 lần thanh toán cho nhân viên vào tháng 6 & tháng 12

– Gói bảo hiểm sức khỏe & tai nạn theo chính sách của công ty hàng năm