fbpx

Nhân Viên Hành Chính

Mô tả công việc:

Thực hiện công việc hành chính, theo dõi và ghi chú, sắp xếp cuộc hẹn, đảm bảo chuyển giao thư từ, tài sản an toàn.

Job Requirement:

Benefits: